> Advisering & coaching

> advisering en coaching

advisering en coaching
Ruud Lapré is onafhankelijk adviseur van besturen en toezichthoudende organen. Daarnaast is hij coach voor individuele personen die daar, veelal voor een korte periode, zakelijk of persoonlijk, behoefte aan hebben.

Zijn huidige zakelijke werkzaamheden hebben vooral betrekking op advies ten behoeve van raden van bestuur en raden van toezicht/commissarissen. Het gaat daarbij vooral om een combinatie van algemeen-bestuurlijke, zorgstrategische en financiële vraagstukken.
Ook het thema collegiale samenwerking, tussen de leden onderling in een van de raden of tussen raad van bestuur en raad van toezicht, is een belangrijk aandachtsgebied. Vertrouwelijkheid, integriteit en gevoelde betrokkenheid bij zowel het belang van de organisatie als van individuele personen zijn hier mede de basis voor een succesvolle bijdrage van de externe adviseur.

Een veelgevraagd onderwerp is voorts de evaluatie van het functioneren van de raad van bestuur en/of van de raad van toezicht, uiteraard veelal in onderlinge wisselwerking, omdat het succes van het ene orgaan immers meestal niet los gezien kan worden van de relatie tot het andere orgaan.

Al of niet in het verlengde van het voorgaande kunnen tevens individuele ‘klankbordgesprekken’ plaatsvinden, desgewenst tot het niveau van ‘coaching’. De inhoudelijke aard ervan en de wijze waarop zijn geheel geïndividualiseerd en afhankelijk van de te maken onderlinge afspraken.

De activiteiten op het gebied van advies en coaching zijn ondergebracht in R.M. Lapré, Consulting, advies en coaching.