wie is Ruud Lapré?
Ruud Lapré was ruim twintig jaar hoogleraar gezondheidszorgbeleid en economie van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was een van de oprichters van de als onderdeel van de medische faculteit opgezette nieuwe universitaire studierichting voor leidinggevenden in de gezondheidszorg. Van 1986-1990 was hij tevens voorzitter van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (nu: Erasmus School of Health Policy & Management, ESHPM) en van 1996-2008 programmadirecteur van het Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg (nu: Erasmus Centrum voor Zorgbestuur).

ruud-lapre

Van 1988-1995 was hij partner en directeur van KPMG Management Consulting. Hij trad uit de maatschap wegens ernstige ziekte, waar hij succesvol voor werd behandeld in het NKI / Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Tijdens zijn ziekte nam hij schilderles en deed een zelfstudie in beeldende kunsten. Na zijn genezing vatte hij zijn werkzaamheden parttime weer op en bleef actief in de kunstwereld.

Ruud Lapré is zijn hele leven actief geweest in bestuurlijke en toezichthoudende functies bij maatschappelijke organisaties. Hij zat in vele redacties, landelijke adviescolleges en commissies. Voorts publiceerde hij zo’n 140 artikelen over economie, beleid, organisatie en management en voerde, mede samen met anderen, de redactie over een 15-tal boeken op dat terrein.

Voor zijn verdiensten in besturen en toezichthoudende functies bij maatschappelijke en goede doelen organisaties ontving hij in 2002 een koninklijke onderscheiding met zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Momenteel is hij nog actief als adviseur en coach, als auteur van onder meer publicaties over kunst en als toezichthouder en bestuurder.

werkzaamheden en nevenactiviteiten
Ruud Lapré was van 1968-1972 wetenschappelijk medewerker Ziekenhuiswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) en in die tijd tevens betrokken bij de oprichting van het aan de economische faculteit verbonden Instituut voor Gezondheidsvraagstukken (IVG).

Van 1972-1981 was hij als secretaris van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid verantwoordelijk voor de opstelling van vele adviezen, waaronder de Financiële Overzichten Gezondheidszorg. Van 1980-2002 was hij, eerst fulltime en vanaf 1990 parttime, hoogleraar Gezondheidszorgbeleid en economie van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Verder was hij van 1989-1995 directeur en partner van KPMG Consulting, in het bijzonder voor de sectoren gezondheidszorg, overheden en verzekeraars, en van 1996-2008 programmadirecteur van het Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg (het huidige Erasmus Centrum voor Zorgbestuur). Van 2011-2013 was Lapré voorzitter van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg.

Naast zijn werkzaamheden is en was Ruud Lapré actief in vele bestuurlijke en toezichthoudende functies op het gebied van de gezondheidszorg en de beeldende kunsten. Op dit moment is hij voorzitter van de adviesraad van Outsider Art Galerie en Ateliers, onderdeel van Zorgorganisatie Cordaan in Amsterdam, en regent van Het Dolhuys, Museum van de Geest in Haarlem. Tevens is hij actief als adviseur/vrijwilliger bij Stichting Collectiebeheer Lapré (culturele ANBI) te Haarlem.

Een volledig overzicht van Ruud Lapré’s werkzaamheden en huidige en vroegere nevenactiviteiten kunt u hier downloaden.

persoonlijk
Ruud Lapré is in 1942 geboren in Batavia, Nederlands-Indië, en bracht daar een groot deel van zijn jeugd door. Na zijn eindexamen hbs in Eindhoven en zijn studie economie aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) volgde hij aan diezelfde universiteit een postdoctoraal Ziekenhuisbeleid. In 1972 promoveerde hij aan de economische faculteit van de KUB met een Marktanalyse verloskundige diensten in Nederland. Hij studeerde Inernational Health Planning aan de Johns Hopkins University, School of Public Health in Baltimore (VS).
Hij maakte vele studiereizen naar onder andere Engeland, Zweden, de VS, Nepal, Indonesië en enkele Caribische landen.

Ruud Lapré is gehuwd met Marga Lapré-van Achter en heeft twee kinderen uit een eerder huwelijk. Zijn hobby’s zijn zijn werk, kunst, exotische reizen, sport en literatuur.